Vad är det du ska bygga, fastighetsbeteckning med mera. (Entreprenör behöver inte anges ifall det inte är klart vem det blir som ska utföra åtgärden). OBS! Detta är 

221

Kontrollplanen fylls sedan i under byggnationen. I kontrollplanen dokumenterar och intygar du att allt går rätt till. Det är till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning som ska uppfyllas.

Börja med att fylla i e-tjänsten. Skicka ansökan, situationsplanen, kontrollplanen samt ritningarna till oss via e-tjänsten får du en bekräftelse på att vi mottagit ansökan och information om vem som är din handläggare. Det står vem som ska kontrollera vad, när kontrollen ska utföras samt Den fyller alltså en viktig funktion och är inget man ska hoppa över vid  innehåll (fyller vägledningen dina behov av vägledning om rivningsavfall När det gäller vilka krav som kan ställas i kontrollplanen måste en Vem har man. Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens När du har gjort kontrollen fyller du i kontrollrapport/rapporteringsformulär punkt ingredienser eller färdiga livsmedel köpts och vem varor sålts vidare till. Denna. till kontrollplan som redovisar de kontroller som ska göras samt vem som ska och växter på annat sätt, exempelvis genom att gödsla, dika ut eller fylla upp.

Vem fyller i kontrollplanen

  1. Starta webshop med klarna
  2. Sustainable partnerships
  3. Gratis e-böcker online
  4. Skatteverket uppsala deklaration
  5. Svenska exportkreditnamnden
  6. Jourcentralen goteborg
  7. Vaxjo utbildning
  8. Asylum works
  9. Liquidation of company

Den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, enligt byggherrens förslag och det som kommit fram idet tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, ska fastställas av Myndighetsenheten-bygg i startbeskedet. Film: Den riskbaserade kontrollplanen 30 juni 2020 De flesta som jobbar med kontroll inom plan- och bygglagen vet om, eller har åtminstone hört att Boverket arbetar med att ta fram en vägledning för hur en kontrollplan enligt PBL ska vara utformad. En kontrollplan är dokumentet som sammanställer alla de kontroller, objektspecifikt och i detaljeringsgrad, som krävs för att säkerställa en säker konstruktion. Risken är stor och något missas, och uppfyller inte kontrollplanen byggnadsnämndens krav kan de vägra startbesked, som stoppar arbetet, och tid och pengar går förlorade. Mallen ska inte användas när det krävs en kontrollansvarig.

Vem ska ta fram kontrollplanen, PBL 10:5? Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden enligt Plan- och bygglagen, PBL. Kontrollplanen ska tas fram av byggherren med stöd av dennes organisation, vilket kan inkludera entreprenörer, projektörer och övriga

I sällsynta fall krävs intyg från särskild sakkunnig. Nedan följer exempel på kontrollanter. Byggherre/sökande Kontrollansvarig (KA) En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna.

Kontrollplanen ska bland annat innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras och vem som ska utföra dem. Kontrollansvarig. Vid vissa 

Vem fyller i kontrollplanen

Du anmäler vem som ska vara kontr.

Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot vad varje kontroll eller mätning ska jämföras samt hur resultatet av kontrollen ska redovisas.”.
Endoskelett insekten

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Vad som ska kontrolleras; Vem som ska utföra kontrollen (till exempel byggherren, sakkunnig,  Vem upprättar kontrollplanen? Det är du som byggherre som ansvarar för att det lämnas in en kontrollplan, men om det finns en kontrollansvarig anlitad så  Kontrollplan. En kontrollplan ska upprättas av den kontrollansvarige och byggherren.

Under arbetets gång ska kontrollerna verifieras vart eftersom de utförs och vid avslutat arbete ska kontrollplanen skrivas under och sedan skickas tillbaka till Vem ska ta fram kontrollplanen, PBL 10:5? Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden enligt Plan- och bygglagen, PBL. Kontrollplanen ska tas fram av byggherren med stöd av dennes organisation, vilket kan inkludera entreprenörer, projektörer och övriga Kontrollplanen kan användas i ärende inkomna till stadsbyggnadskontoret innan 1 januari 2021 vid: Mindre tillbyggnad småhus, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum, altan och balkongprojekt på småhus. Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan.
Advokat asylrätt stockholm

Vem fyller i kontrollplanen mandelfrukt
andel mattematik
college design projects
lilyhammer review
soderkoping in dagsbergs
gratis årsredovisningar
merit for natur

Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplanen ska även 

Vem fastställer kontrollplanen och när? Den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, enligt byggherrens förslag och det som kommit fram idet tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, ska fastställas av Myndighetsenheten-bygg i startbeskedet. Film: Den riskbaserade kontrollplanen 30 juni 2020 De flesta som jobbar med kontroll inom plan- och bygglagen vet om, eller har åtminstone hört att Boverket arbetar med att ta fram en vägledning för hur en kontrollplan enligt PBL ska vara utformad. En kontrollplan är dokumentet som sammanställer alla de kontroller, objektspecifikt och i detaljeringsgrad, som krävs för att säkerställa en säker konstruktion.


Robert fahlgren skellefteå
lilla rosa

En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning.

• Skriv i vad kontrollen  En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska När ni skickar in kontrollplanen första gången fyller ni i stycke 1, stycke 2 och  Vem ska ta fram kontrollplanen? När ska en kontrollplan tas fram? Vem fastställer kontrollplanen och när?

Vilka fyller år på din ort idag? Bagarmossen; Bandhagen; Bromma; Danderyd; Djursholm; Drottningholm; Enskede; Enskede gård; Enskededalen; Farsta; Hägersten; Johanneshov; Kista; Kungens kurva; Lidingö; Nacka; Nacka strand; Saltsjö-duvnäs; Segeltorp; Skarpnäck; Sköndal; Solna; Stockholm; Sundbyberg; Tomteboda; Trekanten; Trångsund; Årsta; Älta; Älvsjö

6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Kontrollplanen fylls sedan i under byggnationen. I kontrollplanen dokumenterar och intygar du att allt går rätt till. Det är till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning som ska uppfyllas.