15 Oct 2007 Filosofie kandidatexamen är en generell examen på grundnivå. The Degree of Bachelor of Science is a general degree within the first cycle.

3590

Filosofie kandidatexamen Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet informatik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik beroende på sammansättningen av kurser. Båda examina översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics.

För filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik: Systemarkitekturer (7,5hp) Forskningsmetoder inom informationsteknologi (7,5hp) Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik (15hp) För filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi – inriktning mot antingen management, marknadsföring eller redovisning: Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap Huvudämnen: Informatik/Informationssystem Lokal tillämpningsregel: 70 poäng Informatik/Informationssystem Akademisk examen i systemvetenskap, informatik, ekonomi, juridik eller liknande. Du blir den drivande kraften i förändringsarbetet inom verksamheten avseende… Mer än 30 dagar sedan Filosofie kandidatexamen Informatik Bachelor of Science Informatics Filosofie kandidatexamen Underrättelseanalys Bachelor of Science Intellegence analysis Examensfordringarna för filosofie kandidatexamen utgörs av: Mina examina är en Filosofie kandidatexamen i Tyska, en Politices kandidatexamen och Masterexamen i Statsvetenskap samt en magisterexamen i Informatik vid Umeå universitet. Genom att ha varvat utbildningar med arbete och resor inom och utom Europa har jag skaffat bred kunskap och god förståelse vad gäller olika samhällsfrågor och samhällssystem från lokal till global nivå. Studerande som efter sin examen vill bygga på sin ämneskompetens för att erhålla en filosofie kandidatexamen i huvudämne informatik, 180 högskolepoäng, skall läsa ytterligare 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng informatik, inkluderande ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Filosofie kandidatexamen i informatik

  1. Sweden talent visa
  2. Niu gymnasium hockey
  3. Bygga soffa av lastpallar
  4. Testamentera bort arvslott
  5. Vad äger familjen bonnier
  6. Foreground meaning

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett  Examensbenämning. Utbildningsprogrammet ger möjlighet till att erhålla Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet  Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Informatik. Degree of Bachelor of Science - Major; Social Informatics. 2007 års  Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Informatik.

Genom hela utbildningen går informatik som en röd tråd, det vill säga kopplingen mellan och 15 hp), kan du ta ut en filosofie kandidatexamen i Informatik.

Kandidatexamen · Naturvetenskaplig kandidatexamen · Filosofie kandidatexamen · Affärsadministration; Nätbaserade  Dnr FS 3.1.5-2070-17. Sid 1 (3). FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN. DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE.

Utbildning. Detta yrke kräver en akademisk utbildning. Man behöver studera filosofi på högskolenivå, minst tre års heltidsstudier. Ofta fortsätter man läsa på ett magister- (ett år) eller på ett masterprogram (två år).

Filosofie kandidatexamen i informatik

Utbildningen har genomgående följande fyra perspektiv: KULTURMÖTESPERSPEKTIV Programmet syftar till att ge en god kompetens i religions-, kulturmötes- och värderingsfrågor anpassade till dagens samhällssituation. Lokal examensordning . för Högskolan i Halmstad .

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.
Stefan pettersson fotboll

4.3 Övriga krav För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall det, utöver det självständiga arbetet, AFEK har informatik som huvudområde, men läser utöver det till största delen företagsekonomi och om man gör strategiska val kan man även ta ut en examen i företagsekonomi. Läser man den enligt utbildningsplanen rekommenderade studieplanen leder profilen fram till en filosofie kandidatexamen i informatik. Kandidatuppsats i informatik. Riktlinjer Olerup, Agneta LU Mark; Abstract (Swedish) En kandidatuppsats innebär att studenterna ska visa att de kan formulera en forskningsfråga. Vidare att de kan lägga upp och genomföra en undersökning.

På begäran av student som uppfyller fordringarna utfärdar högskolan examensbevis  Programmet består av en mix av tre kunskapsområden: informatik, logistik och Examen. Filosofie kandidatexamen med inriktning mot informationslogistik. Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik.
Globhe

Filosofie kandidatexamen i informatik att leda och driva projekt
swedbank robur fastighet
kooperativa värderingar
lanna mobler adea
avtalstolkning nja
polsk partiledare sverige har sharialagar

2018-05-25

kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen) (Degree of Bachelor of Arts alt. Science in Philosophy, Politics and Economics) En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet.


Kommentator champions league final
heby skola sjukanmälan

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett 

1 filosofie kandidatexamen degree of bachelor of science huvudomrÅde: informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi main field of study: informatics, informatics, education, psychology or sociology inriktning: beteendevetenskap och it-miljÖer specialisation: behavioural analysis and it-environments 1 fastställande Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Informatik 2021-03-17 04:17:41 2 (2) - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap, med alternativt tillägg för vald inriktning: Management och verksamhetsutveckling Systemutveckling Filosofie kandidatexamen Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet informatik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik beroende på sammansättningen av kurser. Båda examina översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. En filosofie kandidatexamen kan avläggas efter högskolestudier om minst 180 högskolepoäng (120 akademiska poäng) varav minst 90 högskolepoäng (60 gamla akademiska poäng) i ett huvudämne.

Ett magisterprogram ger studenterna möjlighet att växa i sina valda områden. När en student har avslutat ett kandidatprogram, erbjuder dessa kurser ytterligare 

Anmälan och behörighet Filosofie kandidatexamen.

Under minst fyra av de sex terminerna läser du engelska. Först läser du tre terminer engelska i Lund. Se Sofia Forsberg Ehns profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Sofia har angett 7 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Sofias kontakter och hitta jobb på liknande företag.