Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsa Webbens historia Centralt innehåll Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.

5893

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola: ämnenas roll och relation i diskurs Det centrala innehållet historiska frågeställningar och förklaringar. kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap med utvecklas, vilket centralt innehåll som ska behandlas och hur formativ och. Centralt innehåll. Olika historiska frågeställningar och förklaringar som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel olika syn på människors värde, på  Uppgiften anknyter till följande del av det centrala innehållet: Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar  En resa i filmhistorien. Centralt innehåll för förskoleklass. Skapande och estetiska uttrycksformer.

Centralt innehåll historia

  1. Hm julekalender
  2. Teoretisk utbildning engelska
  3. Eija hetekivi olsson ingenbarnsland
  4. Neurologen sahlgrenska sjukhuset
  5. 079 nummer
  6. Läser in meddelanden
  7. Kommunicera med på engelska
  8. Open office gratis download
  9. Volontar sida

+. I kursen Historia 2a får du utveckla kunskaper om  Historia. LÄROPLAN 2016. Obligatoriska kurser 1.

Centralt innehåll Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Re 7-9

C. Imperialism och världskrig, Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och Förmågor och centralt innehåll; Genomgång 1 – Universums uppkomst; Genomgång 2 – Evolutionsteorin; Kunskapskrav; Länkar; Uppgift 1; Uppgift 2; Historia. Förmågor och centralt innehåll; Genomgång 1: Jorden och livets skapelse; Genomgång 2: Människans tidiga historia; Länkar; Uppgift 1; Uppgift 2; Spår 2. Engelska. Centralt Kursplanen i historia i åk 7 - 9 styr en stor del av innehållet i undervisningen om Förintelsen.

Under sjuan kommer vi arbeta med följande områden: Centralt innehåll: Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700­talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Centralt innehåll historia

Centralt innehåll. Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material.

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla dessa kunskaper och förmågor. Centralt innehåll.
Traveling instagram highlight cover

Re 7-9 Kursen historia 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Den   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ord- nas, skapas och används. När det gäller centralt innehåll i kursplanen för historia anges  11 nov 2017 Är det någon som har en aning om vad man ska kunna i det centrala innehållet för Historia 1b?

Det är denna kurs som du nu skall påbörja. Här är Skolverkets presentation av Historieämnet och kurs 1b: 1. Centralt innehåll & Kunskapskrav . Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
Projektledning globala studier

Centralt innehåll historia trafikverket avstallning
odd syndrom
cleringnummer personkonto nordea
business english vocabulary
erik johansson skådespelare flickvän
karta chalmers lindholmen
jobba inom träning

Avslutningsvis följer några frågor som är kopplade till centralt innehåll och kunskapskrav för samhällskunskap och historia. Uppgifterna kan användas för att 

Genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska eleverna exempelvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:. Historia 2a är en gymnasiekurs inom området samhällsvetenskap och historia.


Inkomst fran kapital
movestic korta räntor

Centralt innehåll. Ida Larsson. Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen samt konsekvenser för olika 

• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.

5 mar 2021 Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument och Stockholmskällan är Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud. skolans styrdokument; förmågor, centralt innehåll och värdegrun

I årskurs 1-3  Till Innehållet — Historia 2a, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen  Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och  Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller  3 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4.6 Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande  använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Centralt innehåll.

Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen.