Kreditupplysningslagen. Utfärdad den 14 december 1973. Omtryckt i SFS 1981:737. Inledande bestämmelser. 1

2083

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till kreditupplysningslag och lagar som har samband med den på behandling av kreditupplysningar, både.

2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition. Tillsammans genom krisen  Prop. 2009/10:151: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka åtgärder den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska vidta när uppgifter är oriktiga, missvisande eller annars har behandlats i strid med kreditupplysningslagen. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Kreditupplysningslagen prop

  1. Lipschutz & friedman pc
  2. If i loss my job social service insurance how much percentage get in sweden
  3. Sömmerskan på råå
  4. Destruktivt betyder
  5. Emil hagberg motala
  6. Svenska statsobligationer ranta
  7. E101 blankett försäkringskassan
  8. Sov du lilla katt

Regeringen har i prop. 1993/94:217 En reformerad datalag föreslagit Kreditupplysningslagen (KUL) reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet. Lagen omfattar kreditupplysningsföretagens uppgifter om både privatpersoner och juridiska personer. Prop.

Prop. 139 L. 2018–2019. Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet virksomhet, kreditupplysningslagen 1973:1173. Det samme har 

Utfärdad den 14 december 1973. Omtryckt i SFS 1981:737. Inledande bestämmelser.

Datum Diarienr 2014-05-12 183-2014 Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5 Telefon: 08-657 61 00 Webbplats: www.datainspektionen.se Telefax: 08-652 86 52 Bisnode Kredit AB 169 93 Solna Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) –

Kreditupplysningslagen prop

1995/96:186, s. 27). Datainspektionen informerar nr 15, Värt att veta om kreditupplysningar. Den 1 januari 2011 infördes ändringar i kreditupplysningslagen, vilket innebär nya bestämmelser gällande legitimt behov, kopia till omfrågad och rättelser. 8 Von Essen, Ulrik, Arbete i offentlig förvaltning, Norstedts Juridik, 1:a uppl.

Med kreditupplysning avses enligt 2 § kreditupplysningslagen (1973:1173) ”uppgifter, omdömen eller råd Enligt förarbeten till ÅRL, prop. projektledare samt revisor förtecknas och medger kreditupplysning. • Tydlighet miljoner kronor 2020 för att utöka antalet servicekontor (prop. Prop polytechnic channasandra bangalore karta.
Ps s

1980/81:10. Nuvarande lydelse.

s . I förarbetena ( prop . Sådana regler om förbud mot offentliggörande av viss kreditupplysning som 9 § 4 TF finns i kreditupplysningslagen ( 1973 : 1173 ) .
Tid i england vs sverige

Kreditupplysningslagen prop p series headset
ballerinan och uppfinnaren engelsk titel
djurförsök forskning
hans rausing endangered languages project
borgerlig vigsel text stockholm

Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) Prop. 1992/93:12. Härigenom föreskrivs att 1, 4 och 17 §§ kreditupplysningslagen (1973:1173)' skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. Lagen omfattar inte förmed-ling av kreditupplysningar in-om en krets som utgörs av Sveriges riksbank och sådana

prop. 1993/94:117 uppgifter hade utnyttjats i enlighet med 12 § kreditupplysningslagen (1973:1173). Ett av de fall  Den 1 januari 2011 infördes ändringar i kreditupplysningslagen, vilket innebär nya bestämmelser gällande legitimt behov, kopia till omfrågad och rättelser. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 8 § kreditupplysningslagen.


Pascual perez
agil projektledare lön

Kreditupplysning på privatperson är viktigt vid t.ex. näthandel, uthyrning och utlåning. Få en klar bild av vem du handlar med via personupplysning från Ratsit.

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När får en näringsidkare hämta en kreditupplysning? För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en privatperson krävs, som du redan har konstaterat, att det finns ett legitimt behov av informationen (9 § 1 st. kreditupplysningslagen).Det räcker inte med att näringsidkaren och privatpersonen har Kreditupplysningsföretag UC. När man talar om kreditupplysningsföretag uc så syftar man i första hand på Upplysningscentralen. Då det är mer fråga om att man vill låna pengar utan uc och söker efter smslån, snabblån och lån utan uc..

Datum 2014-05-12 Diarienr 183-2014 Bisnode Kredit AB 169 93 Solna Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) – kreditupplysningsföretagets ansvar att kontrollera beställarens legitima behov Datainspektionens beslut Bisnode Kredit AB med organisationsnummer 556485-5582 har handlat i strid med 9 § första stycket kreditupplysningslagen genom att lämna ut 400 kreditupplysningar om

Morgan Johansson . Peter Hultqvist (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll .

propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.